آموزش ساخت اکانت در VPN


این مقاله فرایند افزودن نام کاربری در زمان انجام تنظیمات VPN را تشریح می کند.

مراحل آموزش ساخت اکانت در VPN

1-گرینه User Management یا تنظیماتی مشابه با آن روی صفحه را انتخاب کنید.

2-به منظور افزودن کاربر گزینه های “Users” و سپس “Add” را کلیک کنید.

3-یک نام و یک نام کاربری را وارد کنید.

4-کلمه عبور خود را وارد کنید.

5-در قسمت Confrim password رمز عبور خود را مجددا وارد کنید.

6-در نهایت روی دکمه “OK” کلیک کنید.

Leave a Reply